ÅRETS STÅNGA FÖRETAG 2021

GOTLANDSCHIPS AB
 
Foto Carina Warte
Med motiveringen 
v Med sin verksamhet mitt i Stånga bidrar de till en levande landsbygd.
v Under korttid har de satt chips från Stånga på Sverige- och världskartan, export till Tyskland, Island och USA som exempel.
v De bidrar till en hållbar produktion genom användning av lokala råvaror och genom att återanvända restprodukter till uppvärmning.
Påsarna som chipsen packas i är klimatsmarta.

Årets Stånga-Företag 2020

Stallause Gård AB är stolta mottagare av den graverade vasen, diplom och blommor.
Mattias och Elise tog emot priset under städdagen i april 
 
 
Foto: Vanja Olofsson

Årets Stånga företagare 2019

 
                                                                                                                                 Bild Vanja Olofsson text Maria Malm
Stort Grattis till REFOCUS AB som tog hem priset 2019
 
Priset togs emot av Gunn Göransson och Kristina Pettersson.
Ordförande i Intresseföreningen Maria Malm delade ut priset i samband med årsmötet. 
 
Motiveringen till utmärkelsen lyder:
  • Är verksamt i själva hjärtat av Stånga 

  • Underlättar för andra att bedriva sina företag på landsbygden 

  • Hjälper personer att starta och utveckla nya företag 

  • Bidrar till den goda företagarandan i Stånga 

  • Bidrar till aktivitet och rörelse i socknen vilket ger fler besökare  
    och en positiv bild av Stånga 


Årets Stånga företagare 2018

 
 
Stort Grattis till Lammgråden Almungsgården som tog hem priset 2018
 
Kia och Bengt Viken tog emot priset
Ordförande i Intresseföreningen Maria Malm delade ut priset i samband med årsmötet. 
 
Motiveringen till utmärkelsen lyder:

Bedriver eget styckeri i g:a Mejeriet med stor potential

v Har gårdsbutik med lammskinnsprodukter och närproducerat lammkött m.m.

v Erbjuder näthandel med sortiment från gårdsbutiken

v I en positiv anda anammar nya utmaningar

v Ständigt vidareutvecklar sin verksamhet

v Medverkar i olika engagemang som gynnar socknens utveckling

v Bidrar till aktivitet och rörelse i socknen vilket ger fler besökare och en positiv bild av Stånga

                                                                                                                                 text Maria Malm


Årets Stångaföretagare 2016

 

STORT GRATTIS PLOG AB !

Motiveringen till utmärkelsen ÅRETS STÅNGAFÖRETAGARE lyder:

PLOG AB är ett företag som:

 * Efter förvärvet av Mejeriet i Stånga gjort avveckling till utveckling

* Genom att erbjuda funktionella lokaler gjort det möjligt för fler företag att etablera sig i Stånga

* I en positiv anda anammar nya utmaningar

* Vårdar och servar väl sina hyresgäster

* Genom fastighetsskötsel och god ordning bidrar till ökad trivsel i Stånga centrum

* Medverkar i olika engagemang och bidrar till socknens utveckling

* Skapar aktivitet och rörelse i socknen vilket bidrar till fler besökare och en positiv bild av Stånga

Utmärkelsen delades ut av Stånga Intresseförening på årsmötet, februari 2017.

foto: Ronny Olofsson
 

 

 

 


Årets Stånga-företag 2015

Grattis säger vi till Stånga Rör & El som på Stånga Intresseförenings årsmöte fick utnämnnigen "Årets Stångaföretag 2015".
 
 
På bilden ser vi ägarna Göran Olofsson och Lena Lundin samt Magnus Lindby och Curre Bäckström.
foto: carin olofsson
 
Motiveringen löd:
 
Stånga Rör & El AB är ett Stånga-företag som:

* Med en anrik historia lyckats väl med generationsväxling
och samtidigt framgångsrikt breddat sin verksamhet

* Med anställd personal bidrar till sysselsättningen i Stånga med omnejd

* Har genom lagerhållning och försäljning av vvs-material
ökat servicen och attraktionskraften för Stånga

* Har ett gott anseende som ett modernt VVS-företag

* Genom olika engagemang bidrar till socknens utveckling

* Tillhandahåller en tennisplan med god standard

 
 
 

Årets Stånga-företag 2014

 
Lena, Johan och Roy Nilsson.
 
På årsmötet den 17/2 fick Hägvide Lantbruk LbM ta emot utmärkelsen
"Årets Stånga-företag" 2014.
 
Stort GRATTIS!
 

Motiveringen lyder som följer:

Hägvide Lantbruk LbM är ett Stångaföretag som:

- Bedriver omfattande jordbruk och mjölkproduktion med hjälp av anställd personal

- På ett omsorgsfullt sätt växlat över till nästa generation

- Gärna håller sig med bra maskiner och ny teknik

- Utför maskintjänster i flera kringliggande socknar

- Sponsrar och ställer upp för socknens föreningar

- Har en fin gårdsbild med god ordning

  
På årsmötet i Hembygdsgåden överlämnar Bengt Viken blommor och Diplom.
 
Roy är glatt överraskad för utmärkelsen. Lena och Johan kunde tyvärr inte närvara.
 
 
Foto i Hembygdsgården: Lennart Blom
Foto på Hägvide: Carin Olofsson
 
 
 
 
 

Årets Stångaföretagare 2013

 
 
Stort Grattis till "Årets Stångaföretagare 2013" ** Nymans Bygg AB!**
 
 
Utmärkelsen innebär Ära, Blommor, Diplom, och vandringspris iform av en vas med företagets namn ingraverat.
 
Motiveringen lyder.
 
Nymans Plåt AB är ett Stångaföretag som:

* Framgångsrikt driver plåtslageri och byggnadsverksamhet samt idkar lagerförsäljning av byggnadsmaterial, plåt och plåtdetaljer.

* Förenar tradition med modern teknik.

* Har påbörjat ett generationsskifte för att möta framtiden.

* Bidrar till både sysselsättning och service på den gotländska landsbygden.

* Kontinuerligt gör insatser för Stångas utveckling genom ett mycket omfattande ideellt arbete och alltid med fokus på socknens bästa.

 
 foto: Lennart Hansson

 


Årets Stångaföretagare 2012

 
Stånga Buss AB & Smissarve Gård fick utmärkelsen Årets Stångaföretagare 2012!
Grattis Grattis!
Utmärkelsen innebär Ära, Blommor, Diplom, och vandringspris iform av en vas med företagets namn ingraverat.

Motiveringen löd:
Stånga Buss AB & Smissarve Gård är företaget med många hästkrafter som:
* Med stor kreativitet utvecklar och expanderar vagnpark och service inom skol -, linje- och beställningstrafik

* Med sitt företag bidrar till ökad sysselsättning på landsbygden

* Med stort engagemang och framgångsrikt avelsarbete satt Stånga på den svenska travuppfödarkartan 

* Gör stora insatser inom socknens föreningsliv och därmed bidrar till Stångas utveckling

Utnämningen görs av Stånga Intresseförening och tillkännagavs på årsmötet 2013.
Kriterierna för utnämningen syns i 2009 års utnämning.

Foto: Carin Olofsson

 
 
 

årets stångaföretagare 2011Stånga Trädgård AB fick utmärkelsen Årets Stångaföretagare 2011!

**Grattis till er alla på Stånga Trädgård**

Utmärkelsen innebär Ära, Blommor, Diplom, och vandringspris iform av en vas med företagets namn ingraverat.


Motiveringen löd:
Stånga Trädgård AB är ett unikt familjeföretag som generationsväxlat, satsat på framtiden och:
* Utvecklat företaget med sin personal som alla är kompetenta och har lång erfarenhet inom trädgårdsbranschen
* Utvecklar kontinuerligt sitt sortiment inom trädgårdsväxter och utförandet av anläggningsarbeten
* Är mycket serviceinriktade, möter kunderna på ett positivt sätt och ger alltid sakkunnig rådgivning
* Är verksamma och anlitas långt utanför Stånga socken  
* Ställer alltid upp ideellt och generöst för socknen
* Bidrar starkt till att sätta Stånga socken på kartan

Utnämningen görs av Stånga Intresseförening och tillkännagavs på årsmötet 2012.
Kriterierna för utnämningen syns i 2009 års utnämning.

Foto: Carin Olofsson


Årets Stångaföretagare 2010ART.Betong AB blev utsedda till Årets Stångaföretagare 2010!

**Grattis Tomas Fogelberg**

Priset är förutom äran:
Blommor, Diplom, och vandringspris iform av en vas med företagets namn ingraverat.

Motiveringen löd:

- Företaget har lyckats med utveckling av en anrik tillverkningsindustri

- Genomfört generationsskifte och satsat för att möta framtiden

- Bidragit till ökad sysselsättning på landsbygden

- Satt Stånga socken på kartan med kunder från hela ön

- Rustat och ställt i ordning på fabriksområdet

Lycka till även i fortsättningen önskar vi Tomas.

Foto: Carin Olofsson


2009 Årets Stånga-Företagare

Det är nu för andra året i rad som vi delar ut vandringspriset ”Årets Stånga-företagare”.

Det är ett av styrelsen valt företag i socknen som årligen vinner ära, diplom och vandringspris i form av en vas med företagets namn ingraverat. Anledningen till utnämningen är att vi vill uppmärksamma och uppmuntra den goda företagaranda som vi tycker finns i socknen.

Valet för 2009 föll på ett företag som uppfyllde flera av styrelsens fastställda kriterier. 

Kriterierna är:
1. Verksamheten ska bedömas ha positiv effekt på övrigt näringsliv i socknen.
2. Företagarens agerande ska stå för nytänkande och kreativitet.
3. Företaget ska locka folk till Stånga eller sätta Stånga på kartan.
4. Företagaren är ett föredöme för andra och bidrar till ett fräschare Stånga.  
5. Verksamheten bedöms skapa än mer sysselsättning på sikt.

Valet hamnade i år på ett företag som vi tyckte uppfyllde de flesta kriterier och motiveringen löd:

- Ett företag som under de senaste åren utvecklat både sortiment, lager och skapat flera arbetstillfällen
- Ett företag som drar kunder från hela Gotland till Stång
- Ett färetag som lyckats med föryngring i ägarskapet
- Ett företag som håller ordning och reda i sitt företag
- Ett företag som vid behov sponsrar sockenprojekt med företagets varor

De har nu också ordentligt skyltat så att man hittar dit…och inte kör förbi när man är framme...:)

** Företaget är Stånga Brädgård AB **


Foto: Carin Olofsson


2008 Årets Stånga-Företagare

2009 instiftar Stånga Intresseförening ett vandringspris, Årets Stånga-företagare.

Ett av styrelsen valt företag i socknen ska årligen vinna ära, diplom och vandringspriset i form av en vas med företagets namn ingraverat.
Anledningen till utnämningen är att uppmärksamma och uppmuntra den goda företagaranda som finns i socknen.

Valet för föll på ett företag som uppfyllde så gott som alla kriterier som styrelsen fastställt. Ett företag som vi aldrig hör ett ont ord om, ett företag som vi alla har behov av dagligen och som vi alla verkligen uppskattar. Raimo och Rosel Petterssons ICA-MALMAHALLEN!
Men det måste ju gälla för det år som varit...så vid årsmötet 2009 så får Raimo & Rosel den första utnämningen! Som alltså gäller 2008:)

Motiveringen löd:
Raimo och Rosel med personal är ALLTID trevliga mot ALLA kunder. De är lyhörda för kundernas önskemål, de är kreativa och utvecklar ständigt utbud och service. De är en stor tillgång för både sockenbor och övrigt näringsliv i Stånga. De sponsrar glatt allehanda sockenarrangemang och tillhandahåller en viktig mötesplats för oss sockenbor. Malmahallen är – med stor ära - Stångas ansikte utåt!  


Foto: Carin Olofsson