ÅRETS STÅNGA FÖRETAG 2021

GOTLANDSCHIPS AB
 
Foto Carina Warte
Med motiveringen 
v Med sin verksamhet mitt i Stånga bidrar de till en levande landsbygd.
v Under korttid har de satt chips från Stånga på Sverige- och världskartan, export till Tyskland, Island och USA som exempel.
v De bidrar till en hållbar produktion genom användning av lokala råvaror och genom att återanvända restprodukter till uppvärmning.
Påsarna som chipsen packas i är klimatsmarta