Årets Stånga-företag 2015

Grattis säger vi till Stånga Rör & El som på Stånga Intresseförenings årsmöte fick utnämnnigen "Årets Stångaföretag 2015".
 
 
På bilden ser vi ägarna Göran Olofsson och Lena Lundin samt Magnus Lindby och Curre Bäckström.
foto: carin olofsson
 
Motiveringen löd:
 
Stånga Rör & El AB är ett Stånga-företag som:

* Med en anrik historia lyckats väl med generationsväxling
och samtidigt framgångsrikt breddat sin verksamhet

* Med anställd personal bidrar till sysselsättningen i Stånga med omnejd

* Har genom lagerhållning och försäljning av vvs-material
ökat servicen och attraktionskraften för Stånga

* Har ett gott anseende som ett modernt VVS-företag

* Genom olika engagemang bidrar till socknens utveckling

* Tillhandahåller en tennisplan med god standard