Årets Stångaföretagare 2013

 
 
Stort Grattis till "Årets Stångaföretagare 2013" ** Nymans Bygg AB!**
 
 
Utmärkelsen innebär Ära, Blommor, Diplom, och vandringspris iform av en vas med företagets namn ingraverat.
 
Motiveringen lyder.
 
Nymans Plåt AB är ett Stångaföretag som:

* Framgångsrikt driver plåtslageri och byggnadsverksamhet samt idkar lagerförsäljning av byggnadsmaterial, plåt och plåtdetaljer.

* Förenar tradition med modern teknik.

* Har påbörjat ett generationsskifte för att möta framtiden.

* Bidrar till både sysselsättning och service på den gotländska landsbygden.

* Kontinuerligt gör insatser för Stångas utveckling genom ett mycket omfattande ideellt arbete och alltid med fokus på socknens bästa.

 
 foto: Lennart Hansson

 


Ny ordförande

Stånga Intresseförening har haft årsmöte. 
Avgående ordförande Lisbeth Spångberg-Widén avtackades med blommor. Till ny ordförande för 2014 valdes Bengt Viken. 
 
 
 
foto: Lennart Hansson och Lisbetsh Spångberg-Widén
 
 

Gatubelysning

Vi kommer att få det mörkare i Stånga...
Efterhand som stolparna till vägbelysningen ruttnar längs de statliga vägarna (som numera sköts av Trafikverket, tidigare Vägverket) kommer de att plockas bort:(. 
Det märker vi nu längs vägen mellan Malmahallen och Malmgard där några stolpar knäcktes av senaste stormen. 
Beslut om detta är tydligen taget för länge sedan...men ger sig till känna först nu.
Har fått höra att många stolpar är dåliga i Stånga...så vi kommer att få det än mörkare...
Dock inte längs de mindre vägar som regionen sköter, t ex Malmen. 
Kan vi göra något? Vill vi göra något?
Personligen tycker jag att det är hemskt att landsbygden släcks ner, inte bara Stånga, utan alla socknar. Tänk er att åka från Visby till Hemse under höst - vinter... Buttleskog hela vägen?
 
 
Dessa stolpar är nu ett minne blott...
foto: Lars-Erik Stenegärd
 
snart ett minne blott...belysning från kyrkan till affären?
 
foto: Carin Olofsson
 
Dessa två bilder samt info har jag lagt på stångas facebooksida. Diskutera gärna där vad ni tycker om detta. 
Jag har också lagt in dom på Landsbygdsupprorets facebooksida...för att se om det blir någon debatt där...
 
/carin olofsson